1.693 người TP HCM tiếp xúc các bệnh nhân Covid-19