3 người đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 do Việt Nam sản xuất