Bầu cử tổng thống Mỹ: Hai bang tái kiểm phiếu, cơ hội nào cho ông Trump?