Bí thư thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng dịch bệnh covid 19 từ thành phố đến cơ sở