Bộ trưởng Bộ Y tế: Hà Nội cân nhắc cho các quận, huyện có thể áp dụng chỉ thị 15, giãn cách ở mức độ nhẹ