Chiều qua: Thủy Tiên tái xuất show thời trang, xách túi hiệu có giá gần 100 triệu