Đang là F1 của ca dương tính với SARS-CoV-2, vẫn đi nhậu cùng 10 người khác