Đúng 20 ngày sau tang lễ NS Chí Tài, NS Hoài Linh đau lòng nói lời tiễn biệt thêm 1 người thân trong gia đình