“Giờ G” kịch tính ở Mỹ và cơ hội cuối cho Tổng thống Trump