Hà Nội: Thêm trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ở Cầu Giấy là chồng của BN 1819