Hải Dương: Tiếp xúc gần F0, hai nữ nhân viên karaoke dương tính Covid-19