Hợp đồng vũ khí chục tỷ USD của ông Trump nguy cơ bị chặn