Lắng nghe cho đời bớt khổ

Chia sẻ

Hãy lắng nghe nhau một cách tôn trọng và chăm chú để cảm thông cho nhau cả những điều đã nói và chưa nói. Mong rằng, Chúng ta hãy nhìn thật rõ, chỉ cần chúng ta biết lắng nghe nhau thì đã làm vơi đi rất nhiều những khổ đau trong ta và trong nhau.

Phải chăng, có rất nhiều khổ đau trong cuộc đời vì ta không biết cách lắng nghe lẫn nhau

Chúng ta học theo đức Phật, biết lắng tai nghe thì cuộc đời sẽ vơi bớt đau khổ

Hãy để trái tim chúng ta biết lắng nghe và hiểu thấu

Chúng ta cùng tập ngồi nghe nhau với sự chân thành và chú tâm

Chúng ta cùng tập lắng nghe nhau với tâm không thành kiến

Chúng ta hãy lắng nghe nhau mà không vội phán xét võ đoán

Xin hãy lắng nghe nhau để hiểu và thương lẫn nhau

Hãy lắng nghe nhau một cách tôn trọng và chăm chú để cảm thông cho nhau cả những điều đã nói và chưa nói.

Mong rằng, Chúng ta hãy nhìn thật rõ, chỉ cần chúng ta biết lắng nghe nhau thì đã làm vơi đi rất nhiều những khổ đau trong ta và trong nhau.

Chúng ta cùng nhau phát nguyện học theo pháp “Nghe như thật” để được bớt khổ thêm vui.

Bồ tát Quán Thế Âm là vị Bồ tát lớn có trái tim từ bi vô lượng, luôn lắng nghe những nỗi khổ niềm đau của chúng sinh, của con người mà dang tay phổ độ cứu vớt. 

Quán Thế Âm nghĩa là nghe tất cả những tiếng khổ đau kêu cứu của muôn loại chúng sinh, của mọi người

Với tâm từ bi bao la của Quán Thế Âm bồ tát, thường ứng hiện ra ba mươi ba hình tướng khác nhau để cừu giúp chúng sinh khổ đau.

“Nghe như thật” là pháp tu quan trọng của bồ tát Quan Âm để thoát khỏi khổ đau, thành tựu quả vị giác ngộ. Chúng ta cùng nhau phát nguyện học theo pháp “Nghe như thật” để được bớt khổ thêm vui:

Kính lạy Quan Âm bồ tát, mẹ hiền của chúng sinh, chúng con xin học theo hạnh ngài, tập lắng nghe và ít nói cho cuộc đời của con và mọi người bớt khổ.

Kính lạy Quan Âm bồ tát, chúng con xin học hạnh ngài, biết lắng nghe và hiểu để thông cảm nhau cho cuộc đời của con và mọi người bớt khổ. 

Kính lạy Quan Âm bồ tát, chúng con xin học theo hạnh ngài, tu tập lắng nghe nhau với sự chú tâm và thật lòng để cuộc đời của con và mọi người bớt khổ.

Kính lạy Quan Âm bồ tát, chúng con xin học theo hạnh ngài, biết lắng nghe nhau với tâm không thành kiến cố chấp cho cuộc đời của con và mọi người bớt khổ.

Kính lạy Quan Âm bồ tát, chúng con xin học theo hạnh ngài, tu tập lắng nghe nhau mà không buông lung phán xét một cách võ đoán cho cuộc đời của con và mọi người bớt khổ.

Pháp tu “Nghe như thật” là nghe bằng tâm tỉnh giác, sáng suốt, chánh niệm nghe bằng tuệ giác không dính mắc, không bị trói buộc, nghe mà không bị lời nói hay âm thanh mệ hoặc, dẫn dụ.

Ai biết tập nghe như vậy, chính là học theo hạnh Quan Âm bồ tát, biết lắng nghe như vậy để giúp chính mình, người thân, bạn bè mình và những người xung quanh mình bớt khổ thêm an vui hạnh phúc

Tập lắng nghe

Muôn nỗi khổ

Tình thương chân thành

Không phán, không xét

Đời bớt khổ

TS.Thích Hạnh Tuệ

Có thể bạn quan tâm