Lào Cai: Nhặt chiếc ví đầy tiền sát Tết, anh đánh giày tìm trả cho cô gái đánh rơi: Không ‘hôi’ 1 đồng