Nga công bố kết quả thử nghiệm vaccine Covid-19 Sputnik V ban đầu trên 40.000 người