Nguyên nhân nhiều người trẻ như ca sĩ Vân Quang Long bị đột quỵ