Nhà sư dạy học Thích Minh Trí tân viên tịch

Chia sẻ

Sau một thời gian thọ bệnh Đại đức Thích Minh Trí đã thuận lẽ vô thường, an nhiên thị tịch hồi 14:00 Ngày 28 tháng 5 năm 2022.

Môn đồ pháp quyến, thân quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

Đại Đức Thích Minh Trí
Thế danh: Đặng Văn Bắc, đạo hiệu Từ Hỷ

Sinh ngày 11 tháng 9 năm 1995

Trụ trì tịnh thất Tịnh Liên, thôn Bắc Sơn, xã Vũ Phúc, Tp Thái Bình.

Sau một thời gian thọ bệnh Đại đức đã thuận lẽ vô thường, an nhiên thị tịch hồi 14:00 Ngày 28 tháng 5 năm 2022.

Trụ thế: 27 năm. Hạ lạp: 7 mùa sen nở

Chương trình tang lễ:

– Lễ nhập kim quan hồi: 6:30 ngày 29 tháng 5 năm 2022.

– Lễ viếng sau đó 30 phút.

– Lễ truy điệu hồi: 5:00

Ngày 31 tháng 5 năm 2022.

Lễ trà tỳ được tổ chức tại  đài hoá thân Hoàn Vũ tỉnh Nam Định.

Sau đó di cốt của Đại đức được nhập An Nhiên Bảo Tháp khuân viên của Tịnh Thất Tịnh Liên.

Sinh thời, Đại đức Thích Minh Trí cùng các Phật tử đi nhiều nơi thực hiện nhiều chuyến thiện nguyện, phát quà cho các gia đình khó khắn, đặc biệt Đại đức đã tổ chức nhiều lớp học giúp nhiều học sinh ôn thi môn Toán và các môn tự nhiên khác. Trước tin buồn này, mỗi Phật tử chúng ta hãy nhất tâm, chí thành niệm danh hiệu Phật A Di Đà để giúp hương linh của Đại đức được gia tăng định lực, đi vào thân trung ấm được siêu thoát vào cõi lành.

Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả.

Đệ tử và chúng sanh,

Đều trọn thành Phật đạo.

Thiện Minh

Có thể bạn quan tâm