Niệm Tam bảo hết buồn khổ

Chia sẻ

Niệm Tam Bảo nghĩa là một lòng nghĩ nhớ về đức Phật, bậc có trí tuệ, phước đức viên mãn; là ông cha lành của muôn loại chúng sanh, là bậc đạo sư dẫn đường cho chư Thiên và loài người đến bờ an vui giải thoát.

Một trong những cách rất đơn giản, dễ áp dụng, là khi ta gặp những chuyện phiền rầu, khổ não, bất an, hay có xu hướng suy nghĩ tiêu cực chán nản, tuyệt vọng thì ta hãy chú tâm thành kính niệm Tam bảo Phật Pháp Tăng sẽ giúp ta thêm ý chí, vơi nhẹ nỗi khổ niềm đau, tỉnh tâm sáng trí, phấn chấn tinh thần để ta có thể đối diện, vượt qua khó khăn, thử thách, chướng ngại trong cuộc đời.

Nhất là những lúc gặp phải nghịch cảnh trái ngang, tai nạn bịnh tật hiểm nghèo, rơi vào ngỏ cùng tuyệt vọng thì Tam Bảo như chiếc phao cứu người đuối nước giữa biển cả mênh mông không bờ bến. 

Thế nào là niệm Tam Bảo?

Niệm Tam Bảo nghĩa là một lòng nghĩ nhớ về đức Phật, bậc có trí tuệ, phước đức viên mãn; là ông cha lành của muôn loại chúng sanh, là bậc đạo sư dẫn đường cho chư Thiên và loài người đến bờ an vui giải thoát. Nghĩ nhớ đến tâm từ bi vô lượng, luôn thương xót cứu giúp chúng sinh; nghĩ đến đức Phật là tấm gương sáng, luôn kiên trí tinh tấn vượt qua muôn vàn thử thách chông gai chướng nạn mới tu thành Phật.

Thay vì ta luôn bị khổ đau dằn vặt, thì ta nghĩ đến lời dạy của đức Phật, chân lí mà đức Phật đã đích thân chứng ngộ, giúp ta xua tan mây mù, soi sáng con đường tốt đẹp. lương thiện, bền vững cho chúng ta đi theo. Đó là chánh Pháp của đức Thế Tôn.

Nghĩ đến những bậc thánh đệ tử của Phật, đã thực hành lời dạy của Phật, mà thiết lập được một đời sống an vui tự tại có ý nghĩa ngay trong thế gian lắm phiền não này. Đó là Tăng đoàn có cả thánh lẵn phàm đệ tử của đức Phật.

Khi ta quan chiếu những điều này, mắt ta chiêm ngưỡng tôn dung oai nghiêm từ bi của chư Phật bồ tát, ta sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng an ổn trong lòng.

Khi chúng ta hướng tâm về Phật, bậc thương yêu sáng suốt đầy đủ trí tuệ và lòng thương thì chúng ta sẽ an ổn.

Khi chúng ta hướng tâm về Pháp, những chân lí nhiệm màu mà Thế Tôn đã giác ngộ và soi sáng nhân sinh thì chúng ta sẽ an ổn.

Khi chúng ta hướng vè Tăng đoàn thể thanh tịnh từ bi tu theo lời dạy của Phật thì tâm ta sẽ an ổn bình yên.

Quy y Tam Bảo, nương tựa Phật Pháp Tăng, phát nguyện bỏ ác làm lành, sống đời lương thiện tích cực. Học hỏi và thực hành theo 5 pháp mà đức Phật đã đinh ninh dạy bảo:

Một là phát nguyện không sát hại người vật mà còn phóng sanh hộ mạng

Hai là phát nguyện không gian tham trộm cắp mà còn bố thí giúp người nghèo khó

Ba là phát nguyện không tà hạnh tà dâm mà ngay thẳng đàng hoàng

Bốn là phát nguyện không điêu ngoa dối trá mà nói lời ngay thẳng ôn hòa giúp mọi người thương yêu hòa hợp

Năm là phát nguyện không rượu chè bài bạc hút sách mà ăn uống sạch sẽ có tiết độ để thân thể tinh thần khỏe khoắn.

Đây là việc làm ý nghĩa lớn nhất của đời người có giá trị miên viễn.

Ai sống được như vậy đã góp phần không nhỏ cho một đất nước, xã hội, cộng đồng nhân văn và tốt đẹp hơn.

Ai thành tâm

Niệm Tam Bảo

Phật Pháp Tăng già

Họa đi phúc đến

Luôn an ổn.

TS.Thích Hạnh Tuệ

Có thể bạn quan tâm