Ông Đinh La Thăng lãnh án 10 năm tù, tổng hợp hình phạt trước đây là 30 năm tù