Ông Trump liên tiếp thua 3 vụ kiện bầu cử trong một ngày, còn hy vọng nào cho TT Mỹ?