Ông Trump: Phó Tổng thống có quyền bác bỏ đại cử tri gian lận