Phủ Tây Hồ đông kín người đi lễ ngày mùng 2 Tết: Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay phòng dịch trước khi vào cửa