PTT Vũ Đức Đam: Giữ vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19 để đón tết