Thêm một trường hợp tại Park 10 khu đô thị Times City Park Hill nghi nhiễm Sars-Cov-2