Thủy Tiên bị sốc, lo sợ phải ăn Tết ngoài đường khi Antifan ‘phá nhà’, quay ra chửi bới