Thủy Tiên cầm 220 triệu lên phát tại vùng cao, lễ phép cúi chào và ôm chặt người dân