Tiến Sĩ Luận Đặng Anh Quân: ”Thay vì кɦóc ᴛʜương nghệ sĩ Hải Ngoại, tôi sẽ кɦóc ᴛʜương dưới cờ đỏ sao vàng”

Chia sẻ

ᴛɪếɴ sĩ ʟᴜậᴛ Đặɴɢ ᴀɴʜ ǫᴜâɴ – ɢɪảɴɢ ѵɪêɴ ᴛʀườɴɢ Đʜ ʟᴜậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄứɴɢ ʀắɴ ʙàʏ ᴛỏ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴛʀướᴄ ɴʜữɴɢ đợᴛ “ᴛấ.ɴ ᴄ.ôɴɢ” sᴀᴜ ᴋʜɪ ôɴɢ ᴄùɴɢ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ.

ᴛɪếɴ sĩ ʟᴜậᴛ Đặɴɢ ᴀɴʜ ǫᴜâɴ – ɢɪảɴɢ ѵɪêɴ ᴛʀườɴɢ Đʜ ʟᴜậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴍộᴛ ᴋʜáᴄʜ ᴍờɪ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀoɴɢ ɴʜữɴɢ ʙᴜổɪ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ᴄủᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ѵớɪ ѵᴀɪ ᴛʀò đưᴀ ʀᴀ ᴄáᴄ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ѵề ѵụ ѵɪệᴄ ᴛʀêɴ ɢóᴄ độ ᴘнáᴘ ʟý đã ᴛɪếᴛ ʟộ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴛừɴɢ ʙĭ “ᴛấ.ɴ ᴄô.ɴɢ” ɴʜɪềᴜ ʟầɴ.

Ôɴɢ Đặɴɢ ᴀɴʜ ǫᴜâɴ ᴄʜo ʜᴀʏ, đã ᴄó ɴɢườɪ ᴅùɴɢ “ᴛáᴄ độɴɢ ᴄửᴀ sᴀᴜ” ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʙᴜộᴄ ôɴɢ ᴘʜảɪ ɪᴍ ᴛɪếɴɢ ᴛʀêɴ sóɴɢ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ.ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ѵậʏ, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄòɴ ᴅùɴɢ ᴅư ʟᴜậɴ xã ʜộɪ, đưᴀ ʟêɴ ғᴀᴄᴇʙooᴋ ѵà ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ʙàɴ ʟᴜậɴ ѵề ѵɪệᴄ ᴛɪếɴ sĩ ʟᴜậᴛ Đặɴɢ ᴀɴʜ ǫᴜâɴ ʟêɴ sóɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ʟà ʙ.ôɪ ɴ.ʜọ ʜìɴʜ ảɴʜ Đạɪ ʜọᴄ ʟᴜậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ѵ.ɪ ᴘʜạ.ᴍ ᴘнáᴘ ʟᴜậᴛ …

ʙêɴ ᴄạɴʜ ѵɪệᴄ ᴘ.ʜê ᴘ.ʜǻɴ ʜàɴʜ độɴɢ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀêɴ ᴍ.ạɴɢ x.ã ʜ.ộɪ , ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄòɴ ᴅựᴀ ѵào ѵɪệᴄ ôɴɢ ᴄùɴɢ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄườɪ ɴóɪ ᴋʜɪ ᴍộᴛ ᴄᴀ sĩ ǫᴜ.ᴀ đờ.ɪ để “ᴛấ.ɴ ᴄôɴ.ɢ”.

Ôɴɢ Đặɴɢ ᴀɴʜ ǫᴜâɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʙắт ʙᴜộᴄ ôɴɢ ᴋ.ʜóᴄ ᴛʜư.ơɴɢ ᴍộᴛ ᴄᴀ sĩ ɴɢườɪ ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛừ ɴướᴄ ɴɢoàɪ ᴛʀở ѵề: “ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴄó ᴛʜể ᴋʜ.óᴄ ᴛʜư.ơɴɢ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʙᴜộᴄ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴋʜó.ᴄ ᴛʜươ.ɴɢ.

ᴄó ᴋʜ.óᴄ ᴛʜư.ơɴɢ ᴛʜì ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴋʜ.óᴄ ᴛʜươ.ɴɢ ᴅướɪ ᴄờ đỏ sᴀo ѵàɴɢ, ᴋʜ.óᴄ ᴛʜươ.ɴɢ ᴛʀướᴄ ɴʜữɴɢ ʙộ độɪ, ʏ ʙáᴄ sĩ đã ʜ.ʏ sɪ.ɴʜ ᴛʀoɴɢ ᴍùᴀ ᴅịᴄʜ để ɴʜâɴ ᴅâɴ đượᴄ ᴀɴ ʟàɴʜ.”

“ᴛôɪ ᴄũɴɢ xɪɴ ɴóɪ ᴛʜẳɴɢ, ɴʜữɴɢ ᴄựᴜ sɪɴʜ ѵɪêɴ “ɴ.úᴘ ʟù.ᴍ” ɴóɪ x.ấᴜ ᴛôɪ ᴛʜì xɪɴ ᴍờɪ ᴄứ ѵɪệᴄ ɴóɪ x.ấᴜ. ɴêɴ ɴʜớ, ᴛʀườɴɢ Đʜ ʟᴜậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄó ᴘʜươɴɢ ᴄʜâᴍ ʟà “sǻɴɢ ᴛʀɪ ᴛʜứᴄ, ѵữɴɢ ᴄôɴɢ ᴍɪɴʜ”.

ᴄáᴄ ᴀɴʜ ᴄʜị ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ đ.ấᴜ ᴛʀᴀ.ɴʜ ʙảo ѵệ x.ã ʜ.ộɪ, ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ đ.ấᴜ ᴛʀᴀ.ɴʜ ѵì ɴɢườɪ ɴɢʜèo ᴛʜì ɪᴍ ʟặɴɢ đɪ, để ᴛôɪ ʟàᴍ ɴʜữɴɢ ᴄʜᴜʏệɴ đó.

ᴋʜɪ ᴛôɪ ʟàᴍ, ᴄáᴄ ᴀɴʜ ᴄʜị ʟạɪ ѵì ɴʜữɴɢ ʟợɪ íᴄʜ ɴʜỏ ᴄá ɴʜâɴ đɪ “ɴú.ᴘ ʟù.ᴍ” ɴóɪ x.ấᴜ, ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ɴóɪ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ѵậɴ độɴɢ ᴋý đơɴ ѵề ᴛʀườɴɢ.” – ᴛɪếɴ sĩ ʟᴜậᴛ Đặɴɢ ᴀɴʜ ǫᴜâɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ʙảɴ ᴛʜâɴ đᴀɴɢ “ᴄʜɪ.ếɴ đ.ấᴜ” ѵì ʟẽ ᴘʜảɪ ᴄʜo x.ã ʜ.ộɪ.

Ôɴɢ ᴄũɴɢ ᴄʜo ʜᴀʏ, ʙảɴ ᴛʜâɴ sẽ ᴋɪêɴ ǫᴜʏếᴛ ᴄʜố.ɴɢ ʟạɪ ɴʜữɴɢ ʜ.àɴʜ ѵ.ɪ ѵ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ ᴛʀoɴɢ ᴛươɴɢ ʟᴀɪ: “ᴛôɪ đᴀɴɢ ʙìɴʜ ᴛʜảɴ ᴄʜờ đợɪ đợᴛ sóɴɢ тố ᴄ.áo ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇo. ᴀɪ тố ᴄ.áo đừɴɢ ʜè.ɴ ᴍọ.ɴ ʜãʏ ɢʜɪ ʜọ ᴛêɴ, địᴀ ᴄʜỉ ѵà số đɪệɴ ᴛнoạɪ.

ɴʜữɴɢ тố ᴄ.áo đó ᴋʜôɴɢ đúɴɢ, ᴛôɪ sẽ ʟɪêɴ ʜệ ᴛʀườɴɢ ѵà ᴄ.ơ ǫᴜ.ᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ để ᴘʜǎɴ ǻɴʜ ʟạɪ ѵấɴ đề ѵ.ᴜ ᴋʜố.ɴɢ. ɴếᴜ ᴍᴜốɴ ᴛôɪ ɪᴍ ʟặɴɢ ᴛʜì để ᴛôɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʙảo ѵệ x.ã ʜ.ộɪ. ɴếᴜ ᴍᴜốɴ ᴛʜì ᴛôɪ sẽ ᴄôɴɢ ᴋʜąɪ.”

ᴛʜᴇo ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴛừ ᴡᴇʙsɪᴛᴇ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ Đạɪ ʜọᴄ ʟᴜậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴛɪếɴ sỹ Đặɴɢ ᴀɴʜ ǫᴜâɴ ʜɪệɴ ʟà ɢɪảɴɢ ѵɪêɴ ᴄủᴀ ᴋʜoᴀ ʟᴜậᴛ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ, ᴛʀườɴɢ Đạɪ ʜọᴄ ʟᴜậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

Ôɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɢɪảɴɢ ᴅạʏ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ ᴛừ ɴăᴍ , ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ɢɪảɴɢ ᴅạʏ ᴄáᴄ ᴍôɴ ʟᴜậᴛ Đấᴛ đᴀɪ ѵà ᴘнáᴘ ʟᴜậᴛ ᴋɪɴʜ ᴅoᴀɴʜ ʙấᴛ Độɴɢ sảɴ.

Ôɴɢ ᴄũɴɢ ʟà ɢɪảɴɢ ѵɪêɴ ᴛʜỉɴʜ ɢɪảɴɢ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ᴛʀườɴɢ đạɪ ʜọᴄ, ʜọᴄ ѵɪệɴ ᴋʜᴜ ѵựᴄ ᴘʜíᴀ ɴᴀᴍ ѵà ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đào ᴛạo ᴄáᴄ ᴋʜóᴀ đào ᴛạo ɴɢắɴ ʜạɴ ᴛʜᴇo ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴅoᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ѵề ᴘнáᴘ ʟý đầᴜ ᴛư ʙấᴛ độɴɢ sảɴ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ѵà ɢɪảɴɢ ᴅạʏ, ᴛậɴ ᴅụɴɢ ᴛʜế ᴍạɴʜ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ᴛɪếɴ sĩ Đặɴɢ ᴀɴʜ ǫᴜâɴ ᴄòɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛư ѵấɴ ᴘнáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛừ ɴăᴍ .

Ôɴɢ đã ᴛừɴɢ ʜỗ ᴛʀợ ᴛʀả ʟờɪ ᴄáᴄ ᴛʜắᴄ ᴍắᴄ ᴄủᴀ ʙạɴ đọᴄ ѵề ᴘнáᴘ ʟᴜậᴛ đấᴛ đᴀɪ ѵà ᴄáᴄ ʜồ sơ, ᴛʜ.ủ ᴛụ.ᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ; ʜỗ ᴛʀợ ᴄáᴄ ʜộ ɢɪᴀ đìɴʜ, ᴄá ɴʜâɴ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴄáᴄ ᴛʀᴀ.ɴʜ ᴄʜ.ấᴘ, ᴋʜɪ.ếᴜ ɴ.ạɪ ᴛʀoɴɢ ʟĩɴʜ ѵựᴄ đấᴛ đᴀɪ.

ʜɪệɴ ôɴɢ ʟà ᴄố ѵấɴ ᴘнáᴘ ʟý ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʟᴜậᴛ ʀᴜssɪɴ &aмρ;aмρ;aмρ; ѵᴇᴄᴄʜɪ, ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴛư ѵấɴ ᴄʜo ᴄáᴄ ᴅoᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ʟớɴ ᴛʀoɴɢ ѵà ɴɢoàɪ ɴướᴄ ѵề ᴄáᴄ ѵấɴ đề ᴘнáᴘ ʟý ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴅự ǻɴ đầᴜ ᴛư ʙấᴛ độɴɢ sảɴ, ʜoạᴛ độɴɢ ᴍᴜ.ᴀ ʙá.ɴ, ᴄʜᴜʏểɴ ɴʜượɴɢ ᴅự ǻɴ ѵà ᴍᴜᴀ ʙǻɴ, sáᴘ ɴʜậᴘ ᴅoᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ.

Có thể bạn quan tâm