Trốn khai báo khi tiếp xúc với F0 được 12 ngày rồi lây cho con, nữ BN2009 bị pʜạt 15 triệu