Tụng kinh với trái tim yêu thương, ta tạo năng lượng tích cực đến vô lượng thế giới

Chia sẻ

Một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới.Trái tim của ta không chỉ ảnh hưởng đến mình ta. Khi tụng kinh với trái tim tham sân si, ta tạo năng lượng tiêu cực đến vô lượng thế giới.

Một nông dân nhờ một vị sư Thiên Thai tụng kinh cho vợ đã qua đời. Sau khi tụng xong, người nông dân hỏi: “Thầy nghĩ là vợ tôi có được phúc đức nhờ tụng kinh không?”

“Không những chỉ là vợ anh, mà tất cả sinh linh đều hưởng lợi nhờ tụng kinh,” sư trả lời.

“Nếu thầy nói tất cả mọi sinh linh đều có lợi,” người nông dân nói, “vợ tôi rất yếu và những người khác sẽ ăn hiếp cô ấy, lấy đi phước đức của cô ấy. Vậy thầy làm ơn tụng kinh chỉ cho cô ấy thôi.”

Vị sư giải thích là người Phật tử muốn dâng cúng và cầu phước đức đến mọi sinh linh.

“Đó là lời dạy rất hay,” người nông dân kết thúc, “nhưng làm ơn cho một ngọai lệ. Tôi có anh chàng láng giềng thô lổ và dữ dằn với tôi. Làm ơn dẹp hắn ra ngoài mọi sinh linh khác.”

Khi tụng kinh với trái tim rộng rãi yêu thương, ta tạo năng lượng tích cực đến vô lượng thế giới.

Lời bình:

Tụng kinh cầu nguyện và ích kỷ không đi chung với nhau được. Tụng kinh cầu nguyện mà ích kỷ trong lòng thì chẳng được phước đức gì mà còn thêm tội.

Vô ngã là giải thoái, là Phật. Tập trung vào ngã, nhất là khi tụng kinh cầu nguyện, là tội.

Khi tụng kinh cầu nguyện, hãy để trái tim của mình tĩnh lặng và đầy tình yêu đối với tất cả mọi người, mọi sinh linh.

Một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới.Trái tim của ta không chỉ ảnh hưởng đến mình ta.

Khi tụng kinh với trái tim tham sân si, ta tạo năng lượng tiêu cực đến vô lượng thế giới.

Khi tụng kinh với trái tim rộng rãi yêu thương, ta tạo năng lượng tích cực đến vô lượng thế giới.

Trần Đình Hoành

Có thể bạn quan tâm