Vợ theo CLB tình người, chồng khổ tâm ôm đơn cầu cứu